www.spdobrowo.tychowo.pl

Konkursy

Artykuły

 • Stroik Bożonarodzeniowy wyróżnione

  KONKURS NA STROIK BOŻONARODZENY

  REGULAMIN KONKURSU NA STROIK BOŻONARODZENIOWY

  1.ORGANIZATOR KONKURSU

  Organizatorem konkursu pt. „STROIK BOŻONARODZENIOWY" jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Dobrowie

  2.CELE KONKURSU

   Celem konkursu jest:
  - edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową,
  - kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,
  - rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej dzieci, na bazie tradycji ludowej,
  - kształtowanie wyobraźni plastycznej, - rozwijanie zdolności manualnych.

  3. TECHNIKI WYKONANIA

  Stroiki lub bombka mogą być tradycyjne - wykonane z naturalnych materiałów, takich jak: orzechy, suszone owoce, szyszki, kora, sztuczne igliwie, ozdoby zrobione z bibuły, papieru, nici, masy solnej, modeliny, słomy, siana, zboża, drewna, zasuszonych roślin, waty oraz elementów wykonanych samodzielnie.

  4. KATEGORIE KONKURSU

  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dobrowie.

   Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
   I – przedszkolaki, oddział O oraz klasy: I - III SP
   II - klasy: IV – VIII

  Stroiki powinny być funkcjonalne, czyli takie którymi można udekorować świąteczny stół. Kryterium wyróżniania prac konkursowych będzie pomysłowość i odzwierciedlenie tematu konkursu.                                 

  5. Warunki uczestnictwa w konkursie
  1. Każdą pracę należy podpisać, tj. podać : imię i nazwisko dziecka.
  2. Stroiki należy dostarczyć w do 13 grudnia 2022 r. do sali numer 44.

  6.Komisja konkursowa
  1.O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora.
  2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
  3.Jury będzie zwracało uwagę na:
  - oryginalność kompozycji
  - estetykę wykonania
  - kolorystykę
  - wykorzystanie materiałów naturalnych,
  4. Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w konkursie.
  5. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 22 grudnia 2022 r., podczas Jasełek Bożonarodzeniowych

  7. Nagrody
  1.Spośród zgłoszonych do konkursu prac, komisja wybierze te, które zostaną wyróżnione.
  2.Laureaci I, II, III miejsca we wszystkich kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

   

   

  Czytaj Więcej o: Stroik Bożonarodzeniowy
 • Konkurs Kolęd dla kla IV - VIII wyróżnione

  ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE KOLĘD
    ,,ZAŚPIEWAJMY DZIECIĄTKU KOLĘDĘ’’


   

  Regulamin konkursu:

  Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej.

  1. Uczestnicy prezentują jeden utwór (kolęda lub pastorałka)
  2. Czas występu nie może przekraczać 10 minut
  3. Jury podczas oceniania będzie brało pod uwagę:
  • poziom wykonania ( intonacja, poczucie rytmu, artykulacja, dynamika)
  • ogólne wrażenie
  • dobór repertuaru
  1. Organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą, mikrofon oraz odtwarzacz CD.
  2. Zgłoszenia będą przyjmowane do 05.12.2022r.

  Konkurs odbędzie się 08.12.2022r. (czwartek) o godz. 9:50  w sali nr 27.

   

                                                                                         Organizator :
                                                                                          Sylwia Mulawa

  Czytaj Więcej o: Konkurs Kolęd dla kla IV - VIII