spdobrowo.tychowo.pl

Historia szkoły

Szkoła w Dobrowie funkcjonuje od 1946 roku. Nauka w klasach I – VI odbywała się w budynku późniejszego przedszkola, gdzie w pomieszczeniach 1. piętra przebywali starsi uczniowie, natomiast na dole – młodsi. Dzieci
z klasy I i IV uczyły się w świetlicy, gdyż szkoła była za mała, aby pomieścić wszystkich uczniów. Wieloletnim kierownikiem szkoły była Pani Helena Borys. Naukę w klasie VII kontynuowano w Bukówku.
1 września 1967 roku 150 uczniów rozpoczęło naukę w XIX – wiecznym pałacu w Dobrowie. Kierownikiem szkoły nadal była H. Borys, ale z racji zamążpójścia zmieniła nazwisko na Wypych. Na początku lat 70. dyrektorem szkoły został Pan Zenon Kruszona.
Pogłębiający się w latach 90. niż demograficzny i zmniejszająca się liczba dzieci w wieku szkolnym spowodowały,
że ówczesne władze Gminy Tychowo podjęły starania o połączenie dwóch Szkół Podstawowych w Bukówku
i Dobrowie. Budowa nowego gmachu szkolnego stała się koniecznością. Głównym inicjatorem tego przedsięwzięcia był Wójt Gminy Tychowo śp. Waldemar Łukiewski. Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie 1998 r.
W roku szkolnym 2000/2001 zajęcia rozpoczęły się w nowo wybudowanym budynku w Dobrowie. Jednocześnie utworzono przy Szkole Podstawowej Oddział zamiejscowy Gimnazjum w Tychowie. Od r. szk. 2003/2004 placówka nasza funkcjonuje jako Zespół Szkół wraz z oddziałem przedszkolnym.
W 2003 r. otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła z klasą” i przystąpiliśmy do programu „Zachodniopomorska Szkoła Jakości”.
Od 1 X 1991 r. roku dyrektorem szkoły jest Pani mgr Jolanta Pawlik, a organem prowadzącym – Urząd Gminy
w Tychowie.