Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

SZKOŁA PODSTAWOWA W DOBROWIE

Projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych”

Informacje ogólne o projekcie „Fabryka kompetencji kluczowych” W latach 2019-2021 w szkole realizowany będzie projekt wsparty funduszami
pochodzącymi z Unii Europejskiej „Fabryka kompetencji kluczowych”.
Skierowany jest on do uczniów klas I - VI oraz klas VIII.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII
Edukacja,Działanie 8.4 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie
szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących
w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym
w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzesko – Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkoły kompetencji kluczowych na potrzeby przyszłego zatrudnienia poprzez:
1. wdrożenie programów indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
2. prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe,
3. prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje z zakresu TIK,
4. stosowanie nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
5. objęcie wszystkich uczniów kl. VIII uczestniczących w projekcie ofertą indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego,
6. doskonalenie zawodowe nauczycieli z zakresu stosowania indywidualizacji nauczania.
Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.
Wartość całego projektu realizowanego w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021
dla naszej szkoły wynosi 440 000 zł. Na wartość projektu składają się: - koszt zakupu pomocy dydaktycznych - 168 240 zł - koszt prowadzenie zajęć – 261 760 zł  - koszt wsparcia nauczycieli w formie szkoleń – 10 000 zł. W ramach projektu szkoła zostanie doposażona w pomoce dydaktyczne  niezbędne do prowadzenia zajęć. Rekrutacja na zajęcia w projekcie „Fabryka kompetencji kluczowych” rozpocznie się w drugiej połowie października 2019r. i odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem rekrutacji.  Koordynatorem programu jest Małgorzata Wiktorska. Szkolny punkt informacyjny projektu mieści się w gabinecie 46  i czynny jest w godzinach pracy koordynatora.